2.15. Más orvostörténeti kérdéskörök

Kicsi Sándor András: A víziborjú természete

Magyar László András: Hermaphroditos

Magyar László: Self-curing Animals

Francis Bacon: A halálról

Georgius Hortius: A tetemrehívásról. (Részlet) (1606)

Hildegard von Bingen: A halál jeleiről

Reinhold F. G. Müller: A szomjúság (és az éhség) indiai orvosok értékelésében

Ascanius Mihály orvos levele (az Apafi-gyűjteményből)

Magyar László András: A betegségátvitel – transplantatio morborum

Magyar László András: A gyógyító álom

Magyar László András: A Magia Naturalis

Magyar László András: A mindent látó szem

Magyar László András: A vitalizmusról

Magyar László András: Az erdélyi vámpír-betegségről

Magyar László András: Csőre és allövet. A klistély rövid története

Martinus Delrio: Az álhalott

Józsa László: A tenotómia ókori és középkori írásos és rajzos emlékei

Wacław Jaroniewski: A kígyó mint a gyógyszerészet és az orvoslás szimbóluma

Schultheisz Emil: A historia naturalistól a biológiáig – a természetismeret tantárggyá alakulása

Regöly-Mérei Gyula: Testtorzítás – testdíszítés

Mauritz Dittrich: Progressive Elemente in den Lebensdefinitionen der romantischen Naturphilosophie

Szlatky Mária: Ötezer év orvosi ruhái

Birtalan Győző: Élet, rontások és gyógyítás a Kalevalában

Schultheisz Emil: Beginning of Quantification in Physiology

Lambrecht Miklós: Az orvos- és biológiatörténet pozitivista irányzatának néhány előfutára

Ringelhann Béla: 200 Years of the Digitalis in Medical History

Boroviczény Károly-György: Adattár a stefaniták történetéhez

George Raptis: Paleopathological Investigation of Osteoporosis with Dual Energy X-ray Absorptiometry. Validation of bone mineral content determination in ancient specimens

Vida Mária: Állammodellek (utópiák) és az egészségügy szociológia

Karasszon István: Hermeneutika és diagnosztika a bibliai Sámson-történetek példáján bemutatva

Forrai Judit: History of a Special Healing Method for Motor-disordered Children: Conductive Education

Groák Lajos: Az orvos-hérosztól az életmódi orvoslásig

Békés Enikő: Mutasd az orrod, s megmondom ki vagy, avagy miről írnak a fiziognómusok

Csepregi Ildikó: Gyógyító álom – gyógyító nevetés

Csernátony Zoltán: Az orvosi biomechanika története

Birtalan Győző: Élet, rontások és gyógyítás a Kalevalában

Fehér János: Borban az igazság?

Forgács Anna: Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei

Forrai Judit: A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai

Kiss László: "A bornak csábító kedvessége...". Fejezetek a borfogyasztás kultúrtörténetének orvosi kuriózumaiból

Kiss László: Karácsony az orvostudományban

Kölnei Lívia: Orvosnők az európai medicina korai történetében

Schultheisz Emil: Bibliofil orvosok

Balázs Péter – Kristie L. Foley: The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances

Dobos L.: A hippokratészi eskü értelmezése ma

Rosta Erzsébet – Rábai Attila: Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról

Nagy Zsuzsanna: A kor hőse, az orvos

Nagy Richárd: Mi az a "unani"?

A sejtlégzés felfedezése

Szenger Ede: Mexico felvidéke élet és kórtani tekintetben (1877)

Karasszon Dénes: Az állatorvostan helye az egyetemes orvostudomány történetében

Váczy Kálmán: Carl Linné (1707–1778) a természet rendszerezője. Vallomásai műveiről

Katona Ferenc: Evolúciós methodológia és klinikai orvostudomány

Raffy Ádám: Isten és ördög a betegségek aetiológiájában

Katona Ferenc: Ismeretelméleti és származástani kérdések Goethe Faustjában. I. rész

Katona Ferenc: Ismeretelméleti és származástani kérdések Goethe Faustjában. II. rész

Katona Ferenc: A természettudományi ismeretelmélet keletkezésének történetéhez. I.

Spielmann József: Adatok a nervista eszmék történetéhez Romániában

Tóth Tibor: Az embertani szisztematika alapvető kérdései

Tasnádi Kubacska András: Palaeophysiologiai és paleopathologiai jegyzetek

Grynaeus Tamás: Összehasonlító és aetiopathogenetikai vizsgálatok a fossilis és recens hyperostosisok körében

Bugyi Balázs: Az orvostörténet Olaszországban

Migály Béla: A bipédia törzsfejlődési kialakulásának fizikai magyarázata

Az orvosok imája: Hippokratésztől II. János Pál pápáig

Szikszai Mária: Képiség és gyógyászat a magasművészet és népi kultúra között

Pikó Bettina: A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése

Lőrincz Jenő: A Dosztojevszkij-hősök játékszenvedélye

Lindner Gyula: A babona, mint gyulladás

Szállási Árpád: A Nobel-díj száz éve és a díj „titkaiból”