2.13. Régi orvosi könyvek, orvosi folyóiratok, könyvtárak, levéltárak, írások az orvosi nyelvről

Schultheisz Emil: Az orvostudomány nagyjainak könyveiről

Schultheisz Emil: A Hippokratesi Gyűjtemény (Corpus Hippocraticum)

Szabó Mária: Etikai írások a Corpus Hippocraticumban

Ballér Piroska: Orvos és beteg kapcsolatát meghatározó tényezők a Corpus Hippocraticumban

Schultheisz Emil: A Corpus Medicorum Syriacum

Schultheisz Emil: A Corpus Gallenicum

Schultheisz Emil: Abulcasis sebészeti műve

Schultheisz Emil: Ibn Szína (Avicenna) lélektana

Schultheisz Emil: Egy orvosi tanköltemény, a salernói 'Regimen sanitatis'

Schultheisz Emil: Későközépkori orvosi kéziratfragmentum

Schultheisz Emil: Cornelius Agrippa

Kádár Zoltán: A római Casanatense-könyvtár Corvina-kódexének (Cod. 459) állatábrázolásairól

Magyar László András: Állatok és betegségnevek

Schultheisz Emil: Leonhardus Fuchsius

Les oeuvres d'Ambroise Paré

Schultheisz Emil: Carolus Clusius Atrebatis

Schultheisz Emil: Juan Huarte könyve a tehetségről

Károly László: Egy 17. századi csagatáj orvosi könyv mint nyelvi forrás

Schultheisz Emil: Descartes: Tractatus de homine

Schultheisz Emil: Jan Swammerdam munkái

Schultheisz Emil: Carolus Linnaeus, medicus et botanicus

Schultheisz Emil: Auenbrugger Inventum Novuma

Schultheisz Emil: Carl Gustav Carus művei

Halmai János: Antidotarium Cassoviense 1732

Czeizel Endre – Sibelka Perleberg Artúr: Ulysses Aldrovandi 1642-ben kiadott, ,,A torzszülöttek története" című művének ismertetése és értékelése

Verók Attila: A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig. Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről

Jobst Ágnes: Ex libris medicinae. Az orvosi hivatás szimbolikája orvosi könyvjegyeken

Magyar László András: Az európai nemzeti orvosi nyelvek történetéhez