2.12. Orvosírók, orvos művészek

Kis Domokos Dániel: Egy francia költő mint dietetikus

Németh István: Egy legendás orvos-festő: Szent Lukács

Schultheisz Emil: Schiller mint orvos

Schultheisz Emil: Pitavaltól Conan Doyle-ig