2.11. Neves személyiségek betegségei, orvosai (a személyek betűrendjében)

Birtalan Győző: Az orvos és az uralkodó. (Zimmermann doktor Nagy Frigyes betegágyánál)

Köves Péter: Beethoven betegségei

Malina János: Egy rejtélyes élet. Johannes Brahms

Tony-Michel Torrilhon: La pathologie chez Bruegel

Köves Péter: Csajkovszkij rejtélyes halála

Kiss László: Hármas szereposztásban: Csehov az író, az orvos és a beteg

Malina János: Csak a test fogoly. Frederick Delius

Forrai György: Beteg a püspök

Gerlinger Imre: II. Ferenc fülbaja és a brit birodalom

Schultheisz Emil: Georg Friedrich Händel betegsége

Schultheisz Emil: Goya betegsége

Kiss László: Az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Hemingway patográfiája

Schultheisz Emil: "Hin ist alle meine Kraft... " – Ärztliches über Haydn

Schultheisz Emil: Haydn és az orvosok

Gerlinger Imre: Haydn koponyájának kalandos története

Gerlinger Lilla: Franz Kafka betegsége és világképe

Felkai Péter: Abraham Lincoln meggyilkolása és újraélesztése a korabeli orvosi ismeretek tükrében

Schultheisz Emil: Mozart betegsége és halála

Szendi Gábor: Napóleon halála

Kiss László: Bosszús szívét golyó találta. Variációk egy párbajra Puskin évfordulóján

Malina János: Az igazi Salieri

Gerlinger Imre: Heinrich Schliemann fülbetegsége és halála

Köves Péter: Robert Schumann, a romantikus zeneszerző

Groák Lajos: Stendhal és az "aria cattiva"

Kiss László: Variációk a Kreutzer-szonátára. Száz éve hunyt el Lev Tolsztoj

Gerlinger Imre: Egy híres bal fül története. (Van Gogh)