2.6. Járványtörténetek

Regöly-Mérei Gyula: Fejezetek a fertőző betegségek történetéből (Gerlóczy Zsigmond emlékére)

Mende Gusztáv Balázs: Pestis a római korszakban

Julian Winston: Ízelítő a járványok homeopátiás kezelésének történetéből

Nebenführer László: A syphilis történeti kutatásának útja

Benedek István: Az európai szifilisz eredete

Karl Sudhoff: Aus der Frühgeschichte der Syphilis. Handschriften- und Inkunabelstudien, epidemiologische Untersuchung und kritische Gänge (1912)

D. G. Rochlin: Paläopathologische Forschungen und das Problem des Alters der Syphilis

Rákóczi Katalin: Tizenöt prédikáció a pestisről. David Reuss prédikációs könyve

Pető Mária: Az 1778-as konstantinápolyi pestisjárvány a szemtanú, D. Sestini leírása alapján

Mende Balázs Gusztáv: A középkori pestis paleoepidemiológiája

Hans Salzmann: Pestis elleni rendelkezések (ford: Rákóczi Katalin)

Felszeghi Sára: "...ő felkereste a baj fészkeit..." Kelemen Didák a pestis idején

Benedek István: A himlőoltás története

Budai József: A kolera világjárványai

Máthé-Shires László: Who Lives Where? British Anti-Malaria Policy in Southern-Nigeria (1899–1912)

Gordana Greguric Gracner – Vesna Vucevac Bajt: History of Eradication of Malaria in Croatia

Kapronczay Károly: Gesundheitliche Verteidigungsmassnahme: Die Quarantäne

Kótyuk Erzsébet: Das Gesundheitswesen der Transkarpaten-Region in der Tschechoslowakischen Ära (1919–1939)

Nikodémusz István: Járványos betegségek a központi hatalmak hadseregeiben az első világháború alatt

Horányi Ildikó: A nagy járványok hatása a halotti rítusokra és a gyászreakciókra

Harmat Pál: A járványtörténet aktualitása